Site Layer

Uppgradera din site

<script>
 (function(d, script) {
  script = d.createElement('script');
  script.type = 'text/javascript';
  script.async = true;
  script.src = 'https://www.sitelayer.se/main.js';
  d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
 }(document));
</script>
    

Appar

Besöksräknare

Samla in statistik om varje besökare.

Cookie-banner

Denna app visar en så kallad cookie-banner längst ner på din site för att informera besökaren om att siten använder cookies (lagkrav inom EU). I bannern visas även en knapp för att besökaren ska kunna godkänna cookies och därmed dölja bannern. Bannern lagrar användarens godkännande i localStorage så att den kan komma ihåg varje användares godkännande och därmed inte visas när besökaren kommer tillbaka i framtiden.

Nyhetsbrev

En app för nyhetsbrev.

SiteLayer link

Denna app visar en länk till SiteLayer.se längst ner på sidan.